Projekt budowlano-wykonawczy części wnętrz (lewa strona) wymagających odtworzenia historycznego:

  • główna klatka schodowa z głównym hallem
  • Restauracja Ludwikowska wraz z przyległymi salami (parter)
  • sale konferencyjne I piętra
  • Apartament Angielski (VI piętro)
  • korytarze pięter
  • fasada główna i boczna (ul. Poznańska) - zadaszenia wejść


Branża architektoniczna - dla STRABAG Polska - arch. Jerzy Grochowski
Projekt we współpracy z: EKSEDRA Warszawa oraz pracownia STRABAG Warszawa / Wiedeń
Projekt – realizacja 2004/2005

  • polonia1
  • polonia2
  • polonia3
  • polonia4